Fietsaccu Revisie

Accu kapot of versleten?


Wij plaatsen nieuwe batterijcellen in uw accu

Kwalitatieve cellen

Wij gebruiken enkel Samsung of LG cellen die uitvoerig getest zijn op levensduur en warmteontwikkeling. Zo zorgen we voor een kwalitatieve batterij die op vlak van prestatie niet van een nieuwe te onderscheiden valt.

Upgrade van veiligheidscircuit

Als wij bij de analyse van uw batterij merken dat de beveiliging te oud of beschadigd is dan wordt deze indien mogelijk vervangen door een waterdichte, moderne variant.

Vorstbeveiliging

Bij de meeste fietsaccu's is er de mogenlijkheid om het rijbereik te vergroten. De cellen die door My-Power BV gebruikt worden hebben een hoge energiedichtheid. Dus er kan dan ook meer energie in uw batterij indien gewenst.

Indien u uw fiets ook veel in de winter gebruikt kan het handig zijn om een extra beveiliging te hebben tegen het laden bij vriestemperaturen. Uw batterij kan anders veel vlugger verslijten. Voor €15 bouwen wij dit systeem in tijdens een revisie.

Vergroten van capaciteit

Wij plaatsen steeds extra warmtebeveiliging en zekeringen als deze niet voorzien zijn in de originele batterij. Enkel kwalitatieve herstellingsdiensten voeren deze handelingen uit.

Prijzen

Bebat bijdrage van €8,50 excl btw is reeds opgenomen in de prijzen!

Spanning V en capaciteit Ah

Prijs incl BTW

24V 13.8Ah 350Wh

€ 360

24V 17.2Ah 430Wh

€430

24V 20.7Ah 520Wh

€ 505

24V 24.0Ah 600Wh

€ 590

36V 13.8Ah 500Wh

€ 440

36V 17.2Ah 620Wh

€ 540

36V 20.7Ah 750Wh

€ 630

48V 10.3Ah 500Wh

€ 450

48V 13.8Ah 670Wh

€ 570

48V 17.2Ah 800Wh

€ 690

Indien het beveiligingscircuit te oud of defect is wordt deze vervangen door een moderne variant. Dit kost €30.

Bij complexe batterijen kunnen er €30 specifieke ingrepen aangerekend worden.

Vul onderstaand formulier in om meer informatie te krijgen of een afspraak te maken.

Velden met een * zijn verplicht.

 
 
 
 
 
 
 
 

Opgelet: BionX, TranzX (Norta, Oxford) en Flyer batterijen zijn door de fabrikant sterk beveiligd tegen reparaties. 

Wij kunnen hierdoor geen garantie aanbieden op herstellingen en steunen de wegwerp-mentaliteit van deze merken niet.

Bij gevolg werken wij niet aan deze batterijen.

Nieuwe batterijen

Als een revisie niet mogelijk is door een elektronicaslot, beschadigde behuizing, onbetrouwbare elektronica,... kan de Elektrische Fietsgarage aan een zeer voordelige prijs een nieuwe batterij plaatsen in uw fiets. De meest courante fietsen kunnen voorzien worden van een vervangbatterij.

Een selectie uit onze merken:

Ansmann

Batavus

Beaufort

Bosch

Cortina

E-move

E-motion

Flyer

Gazelle

Giant

ImpulseOxford

Phylion

Shimano

Sparta

Swyff

Thompson

Trek

Venturelli

Tips voor uw batterij


Als je geen grote tocht gaat doen hoeft de batterij niet steeds 100% vol, 75% is optimaal.


Als de batterij onder het vriespunt zit laat je die eerst opwarmen naar kamertemperatuur vooraleer te laden.


Temperaturen van meer dan 40°C vermijd je best, zowel tijdens het laden als tijdens het fietsen.


Als het koud is rij  je de batterij best eerst even warm op een standje minder, na een kwartiertje kun je op hoger vermogen verder rijden.


Als de batterij voor langere tijd niet gebruikt zal worden (bijvoorbeeld in de winter) kun je ze best op 50% lading laten liggen. Let er op dat de knop van de batterij uit staat en hou de batterij op kamertemperatuur. Check elke maand als ze niet leegloopt. Laat de batterij zeker niet in de fiets zitten.


Als je merkt dat de batterij niet meer presteert zoals vroeger laat je ze best controleren door My-Power, soms is dit een klein defect. Verminderde capaciteit is altijd een indicator voor slijtage of defect!

Algemene voorwaarden


BETALING

Alle facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders vermeld op de factuur(vervaldatum).

De goederen blijven eigendom van My-Power BV tot integrale betaling. 

   Door betaling van deze factuur erkent de klant kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden met betrekking tot de diensten en producten vermeld op deze factuur en de voorwaarden eveneens te aanvaarden. 

   Elke factuur waartegen binnen de 8 werkdagen na aflevering, geen aangetekend protestschrijven wordt ontvangen, wordt als definitief aanvaard beschouwd. 

   In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, zonder ernstige redenen, wordt na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 10%, met een minimum van 50 en een maximum van 1.500 EUR, zelfs bij toekenning van termijnen van uitstel. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eventuele gerechtskosten. Verder zal van rechtswege een nalatigheidsintrest verschuldigd zijn van 12 % per jaar.  

   In geval van betwisting zijn enkel bevoegd; de Rechtbanken van West-Vlaanderen, te weten het Vredegerecht, de Rechtbank van Eerste Aanleg, de Rechtbank van Koophandel en dit onverminderd de artikelen 622 e.v. Ger. W. Bij betwisting is de Belgische Wet van toepassing. 

    

   OFFERTES 

   Offertes zijn vrijblijvend tenzij anders in de offerte vermeld. 

   Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door de koper, behouden we ons het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 2 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Onder opgave van redenen zullen we dit schriftelijk of telefonisch aan de koper bekend maken. 

   De offerte blijft één werkweek geldig na datum van opstelling tenzij anders vermeld op de offerte (vervaldatum). 

   Offertes zijn niet bindend. 

    

   VERZENDING/AFLEVERING 

   Voor leveringen onder de 300,00 Euro exclusief BTW, kunnen administratiekosten ten bedrage van 10,00 Euro aangerekend worden, hierbij worden de transportkosten opgeteld naargelang het gewicht van de bestelde goederen. 

    

   HERSTELLINGEN 

   Bij herstellingen wordt uitgegaan van de informatie die door de Klant aan ons mondeling of elektronisch (e- mail, telefonisch of website) bezorgd is of van de problemen die My-Power BV vermeldt op het herstelformulier. Bij conflict geldt de herstelformulier als bewijs. Geschreven informatie van de Klant kan niet als basis dienen voor een herstelling. Indien geen of geen duidelijke omschrijving aanwezig is, worden veiligheidsgebreken die door My- Power BV worden vastgesteld, altijd hersteld. 

   De Klant kan evenwel afzien van verdere dienstverlening door My-Power BV. Het reeds betaalde voorschot is niet recupereerbaar. Eventuele voorbereidende werken kunnen aangerekend worden. My-Power BV stelt vervolgens het product weer ter beschikking van de Klant in de staat waarin My-Power BV het heeft ontvangen, voor zover dat mogelijk is. In geval van merk-specifieke communicatiesystemen kan het zijn dat de originele functionaliteit niet compleet hersteld kan worden. 

   Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij de herstelling gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen, of, wanneer dit met betrekking tot een dergelijk apparaat gebruikelijk is, ruilonderdelen. Wanneer de Klant dat vooraf verzoekt, stelt My-Power BV de vervangen onderdelen, met uitzondering van de geruilde onderdelen, ter beschikking aan de Klant. Dit geldt evenwel niet voor herstellingen onder garantie. 

   My-Power BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade/onbruikbaarheid aan het te herstellen product. In het bijzonder wordt niet limitatief gewezen op het mogelijke en onvoorspelbare risico van beschadiging aan de behuizing, permanent uitschakelen van de elektronica, veiligheidssystemen die ongewild geactiveerd worden tijdens het herstellen en in zeer uitzonderlijke gevallen de onmogelijkheid om het product nog op te starten. Ondanks het feit dat MY POWER BV al het nodige in het werk stelt om dit te voorkomen erkent de klant op de hoogte te zijn gesteld van dit potentiële risico bij een herstelling en neemt hij dit risico zelf te laste. De klant doet hiermee bij de inlevering van zijn product bewust afstand van enig recht op schadeloosstelling ten gevolge hiervan. 

    

   GARANTIE 

   De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. 

   Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. 

   Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant. 

   De klant dient het product te gebruiken in overeenstemming met de richtlijnen gegeven door de fabrikant of door de verkoper en die hem werden medegedeeld ten laatste op het ogenblik van levering of op vraag van de klant. Bij gebreke aan dergelijke vraag, zal de klant geacht worden een perfecte kennis te hebben van de gebruikersrichtlijnen voor het geleverde materiaal. 

   Garantie enkel op vertoon van herstel/aankoopbewijs. 

   Er is enkel garantie op de door My-Power BV geïnstalleerde onderdelen. 

    

   TERUGSTUURBELEID 

   Gelieve My-Power BV te contacteren indien u het product wenst terug te brengen. 

   U kan het product terugbrengen binnen de 30 dagen. 

   Het product moet in dezelfde staat zijn als geleverd. Bij schade aan het product kunnen wij het product niet aanvaarden. 

   Bezorg ons indien nodig contactinformatie en eventuele tracking data van de koerierdienst. 

   De verzendingskosten zijn voor de klant. My-power BV zal de klant verwittigen als de garantie al dan niet goedgekeurd is. De terugbetaling gebeurt op de rekening van de klant. 

   Afgeprijsde artikelen kunnen niet worden teruggestuurd. 

   Bepaalde producten kunnen worden omgewisseld in plaats van een terugbetaling. 

    

   BEWIJS 

   Elektronische communicaties en back-ups kunnen als bewijsvoering dienen bij betwistingen. 

    

   PRIVACYBELEID 

   Als u iets koopt in onze winkel kunnen wij persoonlijke informatie zoals naam, adres en email opslaan. Bij het bezoeken van de webshop wordt het IP-adres opgeslagen. Deze informatie wordt enkel gebruikt voor de desbetreffende transactie. Bij bepaalde producten sturen wij sporadisch relevante informatie door i.v.m. langere levensduur, goed onderhoud, relevante producten, e.a., hier vragen wij uw toestemming voor. 

   Wij geven uw informatie niet door aan derden. Het is enkel mogelijk dat wij uw persoonlijke gegevens doorgeven aan derden als dit door de wet bepaald wordt of als u de algemene voorwaarden schendt. 

    

   BETALING 

   Als u gebruik maakt van een externe betalingsdienst (bv Paypal) kunnen uw gegevens bijgehouden worden door deze dienst. De externe diensten kunnen hun eigen privacy beleid opstellen, het is aan te raden dat u ook hun beleid leest. De maatschappelijk zetel van deze diensten kan gelegen zijn in een ander juridisch gebied waardoor andere regels gelden. 

    

   AANPASSINGEN AAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN 

   Wij behouden het recht om onze algemene voorwaarden aan te passen. Deze aanpassingen zijn direct van kracht na publicatie. De algemene voorwaarden zijn altijd terug te vinden op onze website (www.my-power.be) en vrij na te lezen.